• Package Armenian
  553 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 2 ամիս
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Package Monthly
  1,104 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 2 ամիս
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Armenian Yearly + TV Box
  8,978 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  iAN TV Box REFURBISHED
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Package Yearly + TV Box
  10,360 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  iAN TV Box REFURBISHED
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Armenian Yearly
  6,631 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
 • package_yearly-200x200
  Package Yearly
  8,288 р.
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
 • iAN TV Box
  5,525 р.
  Պրոցեսոր` Hi3716M
  Ֆլեշ-հիշողություն` 256 ՄԲ
  Օպ. հիշողություն` 512 ՄԲ
  Ընդհանուր քաշ՝ 120 գրամ
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
 • iAN TV Box Refurbished
  2,763 р.
  Պրոցեսոր` Hi3716M
  Ֆլեշ-հիշողություն` 256 ՄԲ
  Օպ. հիշողություն` 512 ՄԲ
  Ընդհանուր քաշ՝ 120 գրամ
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)