• Package Armenian
  8.00
  Փաթեթի ժամկետը՝ 2 ամիս
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Package Monthly
  15.99
  Փաթեթի ժամկետը՝ 2 ամիս
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Armenian Yearly + TV Box
  129.99
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
  iAN TV Box REFURBISHED
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Package Yearly + TV Box
  149.99
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  iAN TV Box REFURBISHED
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
  ԱԿՑԻԱ Մինչև Դեկտեմբերի 31-ը
 • Armenian Yearly
  96.00
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
 • package_yearly-200x200
  Package Yearly
  119.99
  Փաթեթի ժամկետը՝ 1 տարի
  25 Հայկական Հեռուստաալիք
  60 Միջազգային Հեռուստաալիք
  2000+ Ֆիլմեր, Տեսանյութեր
 • iAN TV Box
  79.99
  Պրոցեսոր` Hi3716M
  Ֆլեշ-հիշողություն` 256 ՄԲ
  Օպ. հիշողություն` 512 ՄԲ
  Ընդհանուր քաշ՝ 120 գրամ
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)
 • iAN TV Box Refurbished
  40.00
  Պրոցեսոր` Hi3716M
  Ֆլեշ-հիշողություն` 256 ՄԲ
  Օպ. հիշողություն` 512 ՄԲ
  Ընդհանուր քաշ՝ 120 գրամ
  FREE SHIPPING (10-15 DAYS)