It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

iAN TV-ն հեռարձակում է բոլոր հայկական հեռուստաալիքները և մի շարք միջազգային առաջատար հեռուստաալիքներ՝ հնարավորություն տալով իր բաժանորդներին դիտելու նախընտրած հաղորդումները ցանկացած երկրում, ցանկացած սարքով: Մենք առաջարկում ենք հեռուստաալիքների լայն ընտրանի՝ լրատվական հեռուստաալիքներ, երաժշտական և մանկական հեռուստաալիքներ, սպորտային հեռուստաալիքներ, ֆիլմերի հեռուստաալիքներ, ուսուցողական և ժամանցային հեռուստաալիքներ: Ծառայությունները մատուցվում են բարձր որակով, իսկ ինտերակտիվ հնարավորությունները բաժանորդներին թույլ են տալիս եթերը կառավարել՝ ըստ նախասիրությունների: Մեկ բաժանորդագրությամբ հեռուստաալիքները կարելի է դիտել միաժամանակ 3 սարքով: iPhone-ով, iPad-ով, Android սարքով կամ Smart TV-ով դիտելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել iAN TV հավելվածը: Սովորական հեռուստացույցով դիտելու համար մենք առաջարկում ենք iAN Box հաղորդող սարքեր: Օնլայն դիտումը հասանելի է մեր կայքում: iAN TV հավելվածից կարելի է օգտվել 3 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:Electronic Program Guide Հաղորդումների էլեկտրոնային ցանկ, որի միջոցով կարելի է ծանոթանալ ցուցադրվող հեռուստաալիքների ծրագրերին: Այստեղ ներկայացված են հաղորդումների նկարագրությունը, տևողությունը, սկսվելու և ավարտվելու ժամերը:Live TV Restart Այս ֆունկցիայի շնորհիվ Դուք կարող եք վերականգնել հեռուստատեսային եթերի բաց թողնված հատվածը և դիտել հեռուստաալիքների ուղիղ եթերում ընթացող հաղորդումը կամ ֆիլմը սկզբից:Live TV Recording.Դուք կարող եք ձայնագրել նախընտրած հեռուստատեսային հաղորդումը կամ ֆիլմը, պահել այն iAN հեռուստատեսային համակարգի Ձեր անձնական տեսադարանում և դիտել ցանկացած ժամանակ:Live TV Catch-UP.Այս ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս դիտելու բոլոր հեռուստահաղորդումները, լրատվական նախագծերը, սերիալները և ֆիլմերը թողարկումից նույնիսկ 48 ժամ հետո:Follow Me.Այս ֆունկցիայի շնորհիվ Դուք կարող եք հաղորդումը սմարթֆոնով կամ պլանշետով դիտելու ժամանակ «փոխանցել» այն հեռուստացույցին և շարունակել դիտումը հեռուստացույցով:Time Shift TV.Այս ֆունկցիայի շնորհիվ ժամային գոտիների տարբերությունն այլևս խնդիր չէ: Անկախ նրանից, թե որ երկրում եք ապրում, Դուք կարող եք հաղորդումները դիտել հեռուստաալիքների ծրագրերում նշված ժամին:Socials.Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք անմիջապես հեռուստատեսային համակարգից մեկնաբանություններ թողնել սոցիալական կայքերում և կիսվել հաղորդման մասին տպավորություններով:Parental Control.Այս ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս Գլխավոր օգտագործողին ստեղծել լրացուցիչ օգտագործողներ և, ըստ անհրաժեշտության, վերջիններիս համար սահմանել ծառայություններից օգտվելու սահմանաչափեր:iAN TV-ի ծառայություններին բաժանորդագրվելու համար անհրաժեշտ է պատվիրել փաթեթներից որևէ մեկը: Ընտրեք Ձեր նախընտրելի փաթեթը և ձևակերպեք բաժանորդագրության պատվերը: Պատվերի վերջնական հաստատման համար անհրաժեշտ է իրականացնել վճարում՝ ընտրելով հասանելի վճարման տարբերակներից որևէ մեկը (PayPal, Visa Card/MasterCard վճարային քարտեր կամ բանկային փոխանցում): Բաժանորդագրվելու համար անհրաժեշտ քայլերին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար սեղմեք այստեղ:Այո: iAN TV ծառայությունների հնարավորություններին փորձնական տարբերակով ծանոթանալու և Ձեր սարքերի ու ինտերնետ կապի հետ iAN TV ծառայությունների համադրելիությունը ստուգելու համար մենք առաջարկում ենք 1 օր անվճար բաժանորդագրություն:Որպես բաժանորդ՝ Ձեր անհատական Մուտքանունը և Գաղտնաբառը Դուք ստանում եք, երբ մեր կայքում բաժանորդագրվում եք iAN TV-ի փաթեթներից որևէ մեկին:By subscribing to iAN TV services you will access to our huge and unique video library: Armenian classic & latest movies, Armenian cartoons and educational videos, TV versions of Armenian theatre performances, newly filmed and ongoing TV series, top rated TV shows, etc. We also have special large album of Armenian music videos and concerts of various genres: Armenian jazz, rock, folk and pop music - in our multi genres media archive you can find music to your taste.The library is up-to-dated that makes it possible for our subscribers to organize their leisure time with family and friends. Select your favorite movies, cartoons, videos, theatre performances or TV series and watch by your preferences: any time and by any means – home TV set, PC, Smart TV, Tablet or Smartphone.

Armenian TV Channels At Your Home

iAN TV collects All Armenian TV channels in one place providing Live TV on any Internet-connected screen worldwide. We bring you fantastic experience of watching your favorite TV programs on Home TV sets, Smartphones, Tablets, Smart TVs or PCs. With iAN TV you and your family will enjoy and feel so much closer to Armenia!

17
Armenian TV
Channels
+ 60 International TV Channels

One Subscription For 3 Devices

iAN TV delivers the best experience of watching Armenian TV channels on 3 devices at the same time. Get one subscription and watch your favorite Armenian TV programs by your preferences: anytime and by any means - home TV set, PC, Smart TV, Tablet or Smartphone. Enjoy the TV you love in highest quality and with crystal clear picture. We offer entertainment so that the whole family can enjoy.

Device And Packages

To get access to iAN TV services you should subscribe to one of our service packages and if you prefer watching on home TV set - order iAN TV device as well. Once you subscribe we will sent your personal Login and Password to your Email address. As a trial version we offer 1 day free subscription, which will enable you to test the compatibility of our services with your devices and internet connection.
Watch

Worldwide

Armenian Movies & Cartoons For Your Family

With new video content being added all the time, you will always find the best and carefully selected collection of Armenian classic & latest movies, newly filmed & ongoing TV series, popular TV shows, concerts & music videos. We also have a special offer for kids. Educational videos & cartoons in Armenian language will let your kids to enjoy and learn Armenian. With iAN TV you'll be sure to find something the whole family will love to watch. Up to 2000 Armenian movies and videos are available in our library. We take care in providing the best content in the best quality!

Why join iAN TV?

We are very proud to bring Armenian spirit to your Armenian family wherever you are. For some of you we are source of information covering the latest stories from Armenia, for others, iAN TV is the channel to discover roots and get closer to Armenian national values. iAN TV is not only TV services, there is a unique mission to keep and promote Armenian culture and language.